Persondatapolitik - Kundedatapolitik​

Persondatapolitik i forhold til kunder af og samarbejdspartnere med virksomheden Cykelservice Sønderborg APS.​

Denne persondatapolitik gælder for

Cykelservice Sønderborg

Dybbølgade 25

6400 Sønderborg

Tlf. 21 97 27 31

Cykelservice Sønderborg indsamler og behandler personoplysninger om butikkens kunder og samarbejdspartnere. Der indsamles udelukkende ikke-personfølsomme oplysninger, og der indsamles kun data i det omfang, der er tilstrækkeligt og nødvendigt i forhold til butikkens formål og virke.

De indsamlede og behandlede personoplysninger bliver løbende kontrolleret og ajourført.

1.1 Hvilke oplysninger indsamles og behandles?

​Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og cyklens stelnummer indsamles og behandles. Ved betaling via virk.dk, indhentes endvidere EAN-nummer til brug for faktura.

1.2 Hvornår sker der databehandling?

​Indsamling, registrering og behandling af data sker ved oprettelse af kunden i vores datasystem, i forbindelse med indlevering af reparation, reklamation eller køb vare i butikken. Ved den løbende dialog og korrespondance med kunden og samarbejdspartnere.

1.3 Hvem deler vi oplysningerne med?

​Foreningens databaser varetages af

Bikedesk

Kochsgade 31,2

5000 Odense C

Butikkens web-del varetages af​

danaweb


​Herlev Hovedgade 201B
2730 Herlev
Tlf.: 55 55 55 55

1.4 Datasikkerhed

​Butikken har regler og procedurer for datasikkerhed, således de indsamlede data ydes beskyttelse mod tab, ændring eller misbrug.

Butikkens data er beskyttet bag firewall og af antivirus programmer. Disse systemer vil kunne opdage, rapportere, undersøge og dokumentere brud på sikkerheden.

Sker der er brud på sikkerhedens, vil Datatilsynet blive underrettet (anmeldelse) indenfor 72 timer efter tidspunktet for konstateringen af brud på persondatasikkerheden. Desuden vil de registrerede personer uden unødig forsinkelse blive underrettet om bruddet.

1.5 Samtykke og tilbagekaldelse af samtykke

​Ved indskrivning i vores datasystem, betragtes det som kunden har givet samtykke til at Cykelservice Sønderborg APS, registrere og behandler de for kundens opretholdes og virke nødvendige oplysninger. Ethvert medlem kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke.

1.6 Ret til at få adgang til sine personoplysninger

​De, der har oplysninger registreret hos os, kan til enhver tid få adgang til og indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om den pågældende.

1.7 Ret til at få rettet eller slettet sine personoplysninger

​De, der har oplysninger registreret hos butikken, kan til enhver tid få berigtiget, slettet eller begrænset behandlingen af de pågældendes data.

Når formålet med registreringen og behandlingen af specifikke data ikke længere er tilstede, vil de pågældende data blive slettet. Sletningen vil dog ske under hensyntagen til bogføringslovens regler og pligter for opbevaring af regnskabsmateriale og bogføringsdata.

1.8 Klage og indsigelse

​De, der har oplysninger registreret hos butikken, har mulighed for at klage over vores behandling af personoplysninger til

Datatilsynet

Borgergade 28

1300 København K.

Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk.

Der er samtidig adgang til at gøre indsigelse mod butikkens behandling af personoplysninger. Indsigelse kan ske på info@cykelservice-soenderborg.dk. Er indsigelsen berettiget, vil butikken indrette sin behandling af de pågældende data i overensstemmelse hermed.

Cykelservice Sønderborg ApS

Dybbølgade 25

6400 Sønderborg